Usługi Kłodzko

 

Usługi

Poniżej prezentujemy listę świadczonych usług


Informujemy o możliwości dzierżawy koszy o pojemności 60L koszt 5zł brutto oraz możliwości, zakupienia pojemnika 70 zł netto,
zakup worków groszy 0,65 zł netto

Oferta dzierżawy pojemników od 1 lipca. KŁODZKO

Oferta Zakupu pojemników 

pojemnik 1100 L- 493,90 szt

pojemnik 240 L - 101,20 szt

pojemnik 120 L- 75 zł 

pojemniki 60 l -70 zł 

Oferta dzierżawy pojemnika - oplata miesięczna KŁODZKO 

pojemnik 1100 L -17 zł 

pojemnik 240 L -7 zł

Pojemnik 120 L - 5 zł 

Istnieje również możliwość dzierżawy pojemnika wraz z wykupem, ofert dotyczy jedynie pojemników 1100. 

Cena dzierżawy z wykupem to 25 zł miesięcznie przez okres trwania umowy 42 miesiące, po zakończeniu umowy pojemniki staja się własnością dzierżawcy