Misją spółki PHU Komunalnik jest ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie działań z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami. Wykorzystując skuteczne strategie oraz nowoczesne  technologie, realizujemy zgodnie z prawem ustawowe obowiązki zbiórki, przetwarzania i odzysku odpadów komunalnych . Organizujemy cykle edukacyjne które  powstają z myślą o konieczności zwiększania świadomości ekologicznej wszystkich uczestników innowacyjnego programu naszego autorstwa  "Segregujesz Świat Ratujesz"

Cele firmy

  • - Umacnianie pozycji na rynku
  • - Promocja oraz wspieranie odzysku i recyklingu
  • - Promocja selektywnej zbiórki odpadów
  • - Ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług
  • - Edukacja społeczna